Naziv tvrtke:
Mondo Carmarket d.o.o.
Predmet poslovanja poduzeća
Servis i prodaja vozila
Sjedište tvrtke:
Žbandaj 47
52440 Poreč
Pravna forma:
LF_DOO
Telefon:
+385 52 460200
Fax:
+385 52 460628
E-mail:
Matični broj:
Sudski registar:
OIB:
35213514757
PDV-ID:
IBAN:
BIC
GISA broj: